1 xu 1958

Vietnam

1-xu-19581-xu-1958
1.91 - 2.29$

NUÓC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÓÀ 1 MỘT XU NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Country:Vietnam
Type:Circulation coins
Series:North Vietnam
Nominal:1 xu
Year:1958
Material:Aluminium
Diameter:20 mm
Layer:1.4 mm
Mass:0.9 g

SOLBERY.COM
Online: 275