5000 dong 2003

Vietnam

5000-dong-20035000-dong-2003
1.02 - 1.22$

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM 5000 ÐÔNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Country:Vietnam
Type:Circulation coins
Series:Socialist Republic
Nominal:5000 dong
Year:2003
Material:Brass
Diameter:25 mm
Layer:2.2 mm
Mass:7.6 g
Mintage:500,000,000

SOLBERY.COM
Online: 322