1 dong 1976

Vietnam

1-dong-19761-dong-1976
0.78 - 0.94$

VIỆT NAM 1976 1 ÐÔNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Country:Vietnam
Type:Circulation coins
Series:Socialist Republic
Nominal:1 dong
Year:1976
Material:Aluminium
Diameter:26 mm
Layer:2.4 mm
Mass:2.8 g

SOLBERY.COM
Online: 313